NICE: Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie


“NICE wil een broedplaats zijn waar jong talent samen met de beroepspraktijk kan werken aan vraagstukken met betrekking tot circulaire economie. De duurzaamheidsvraagstukken van tegenwoordig laten zich niet meer binnen aparte sectoren oplossen. Ze zijn te complex en omvatten meerdere terreinen. Dat vraagt om nieuwe verbindingen tussen ondernemers, overheden, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en maatschappelijke organisaties. Bij NICE verkennen we deze verbindingen en onderzoeken we samenwerkingen tussen deze organisaties. Nieuwsgierigheid, vernieuwing en innovatie staan hierbij centraal. Met de focus op circulaire economie. Vandaar ook de naam: Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie.”

“Circulaire economie gaat over het fundamenteel anders organiseren van de economie. Die is nu onbewust als roofbouw georganiseerd. We maken ongeremd gebruik van primaire grondstoffen en fossiele energiebronnen. Lange tijd hebben we gedacht dat we daar toch wel genoeg van hadden, maar ze zijn ontoereikend. We maken er zo goedkoop mogelijke producten van, en gooien ze na gebruik weg alsof ze waardeloos zijn. We gaan nu langzaam inzien dat dit niet vol te houden is. Bovendien brengen we de planeet in disbalans met overschotten op de ene plek en tekorten op de andere. Eigenlijk waren we ons onvoldoende bewust van de effecten van ons eigen handelen.”

“In een circulaire economie werken we volgens andere drijfveren. Producten moeten hun waarde behouden of zelfs meer waarde krijgen. Als een product niet meer bruikbaar is, kunnen we het repareren, hergebruiken of de grondstoffen terugwinnen. Een voorbeeld van circulaire economie in de praktijk is dat je koffiedik kunt gebruiken als voedingsbodem voor de oesterzwam, een eetbare paddenstoel. Wat we normaal zouden weggooien, gebruiken we nogmaals en levert ook nog eens nieuwe waarde op. Westerzwam is een bedrijf in Wapserveen dat volgens dit principe werkt. Een ander voorbeeld is bermgras. Normaal wordt dat gecomposteerd of geven we het als voeding aan dieren. Drentea is een bedrijf in Emmen dat van bermgras bureaubladen maakt. Zo zorgen ze ervoor dat de reststoffen meer waarde krijgen.”

“Circulaire economie vraagt om een ander wereldbeeld. Dat is de grootste stap die we als samenleving moeten maken. Als we anders naar onze planeet gaan kijken, gaan we het ‘vanzelf’ anders doen. Bewustwording begint bij jezelf en is de drijfveer voor ander gedrag. Maar het blijft een complexe ontwikkeling, waar geen blauwdruk voor is. Al doende leren we. En wat werkt zetten we door.”

“Ik droom van betekenisvolle doorbraken en concrete innovaties. Dat we start-ups voortbrengen en helpen groeien. Dat we het MKB kunnen helpen met innoveren door ze in contact te brengen met nieuwsgierige en creatieve studenten. En met onderzoekers met een originele werkwijze. NICE zorgt voor die verbinding tussen onderwijs en praktijk. Zodat we met elkaar de circulaire economie handen en voeten kunnen geven.”

“NICE bevindt zich dan wel in Meppel, we staan voor heel Noord-Nederland. De provincie Drenthe heeft verschillende innovatieve partijen samengebracht. Vervolgens hebben ze ervoor gezorgd dat het idee om met circulaire economie aan de slag te gaan concreet kon worden: in de vorm van een innovatielab. Door ons ook financieel te steunen, konden we meteen op een hoger niveau en sneller beginnen. Daarnaast helpt het ons dat circulaire economie ook op de agenda van het college van Gedeputeerde Staten staat. We kregen te maken met een provincie die zei: ‘We gaan het gewoon doen’ en niet eerst stapels rapporten liet maken. Dat informele. Daar is Drenthe heel goed in.”

Alex van Oost - Projectleider NICE