Loods13 in Emmen


“Ik geloof dat alles kan. Als je maar wilt. Wanneer je iets vanuit je hart doet, kan het niet fout gaan. En als je met jongeren werkt, geef je nooit op. Jongeren hebben een mening en ontzettend veel ideeën. Er zit zó veel in jongeren. Ze leggen het zelf alleen niet altijd even goed uit of worden niet goed begrepen. Daar ging onze voorstelling ‘Wij zijn wakker!’ vorig jaar over.”

“Bij theaterschool Loods13 werken het team en ik bij ieder stuk vanuit de mens en staat deelname aan de maatschappij centraal. Want iedereen mag er zijn. Iedereen is een ik. De eerste vijf jaar draaide ik Loods13 als vrijwilliger. Zonder geld. Zonder subsidies. Ik geloofde erin, ben een doener. Nog steeds weten mijn zakelijk partner en ik niet altijd of een idee financieel haalbaar is, maar past het zó bij wat Loods13 doet. Dan gaan we er gewoon voor. Geen woorden, maar daden. Het niet ingewikkelder maken dan het is. Dat is Loods13.”

“Loods13 is een theaterschool voor kinderen, jongeren en volwassenen in Emmen. Een plaats waar mensen kunnen bouwen, ontdekken, maken en ontmoeten. We zijn ook een productiehuis. We maken voorstellingen met onze leerlingen en met speciale doelgroepen. Denk aan tienermoeders, werkloze jongeren en statushouders. Met theater brengen we de samenleving en deze speciale doelgroepen samen. Zodat ze actief kunnen deelnemen aan de maatschappij.”

“Hiervoor richten we een zogenoemde theaterwerkplaats op. We werken dan drie maanden op dezelfde locatie als waar we de uiteindelijke voorstelling spelen. Vooraf weten we niet wat we gaan maken. We gaan bij elkaar zitten en samen aan de slag. Zo hebben we het ook aangepakt met ‘Thuis in Hoogeveen’, de productie die we hebben gemaakt met statushouders in Hoogeveen. Door de voorstelling konden ze hun zelfredzaamheid vergroten en kwamen ze in contact met de samenleving. Daarnaast was het voor hen een mooie manier om de Nederlandse taal te oefenen. Theater kan bijvoorbeeld uitstekend gebruikt worden als middel bij het inburgeren. Theater maken is namelijk samen bouwen.”

“De provincie Drenthe heeft ons enorm gesteund bij het maken van ‘Thuis in Hoogeveen’. Ze vond het net zo belangrijk als wij dat deze voorstelling gemaakt werd. We zijn met Loods13 begonnen in Emmen, omdat hier niets was op dit gebied. Het was nodig. Maar we zijn er voor heel de provincie. Daarom maken we in 2020 de voorstelling Stoet en Stee, een komedie waarmee we door heel Drenthe trekken.”

“De provincie Drenthe geeft ons de kans om te pionieren, uit te zoeken en uit te vinden. Ze steunt ons financieel en geeft ons de ruimte. Medewerkers van de provincie dagen ons uit en houden ons scherp door regelmatig met ons in gesprek te gaan. Ze lezen onze plannen en stellen kritische vragen. We kunnen met ze sparren. De structurele subsidie van de provincie helpt ons als organisatie te professionaliseren. We kunnen vooruit kijken. Daarnaast vind ik het leuk dat de provincie zelf ook pioniert. Ze wacht niet af wat instellingen willen, maar kijkt zelf actief naar wat nodig is.”

Eva Wortmann - Artistiek directeur Loods13