Kringlooplandbouw


“Kringlooplandbouw. Het klinkt ingewikkelder dan het in werkelijkheid is. In deze vorm van landbouw staat de bodem centraal. Een gezonde bodem zorgt namelijk voor gezonde voeding, een gezonde koe en goede mest. Deze mest zorgt weer voor een optimale bodem. Belangrijk, want de bodem is ook een stuk vermogen van ons bedrijf. Daar moeten we zuinig op zijn.”

“Een zelfredzame bodem heeft minder extra nutriënten en mineralen nodig. De belangrijkste voedingsstoffen bevinden zich dan namelijk al in de kringloop. Daardoor hoeven we bijvoorbeeld geen apart krachtvoer te kopen voor de koe of extra kunstmest voor de bodem. Daarmee besparen we niet alleen geld, de bodem gaat ook langer mee. Zo kunnen er over tientallen jaren nog boeren op deze grond wonen en werken. Hetzelfde geldt voor onze veestapel. Een koe moet hier zo lang mogelijk kunnen blijven. Daar doen we echt ons best voor. Zo produceren we op een duurzame manier melk.”

“Om het optimale uit de kringloop te halen, wordt er heel veel gemeten op het bedrijf. Meten is immers weten. We willen inzicht hebben in waar we staan en kunnen ons zo wapenen met cijfers. Daarnaast vergaren we op deze manier ontzettend veel kennis. Als we inzicht hebben in hoe ons bedrijf functioneert, kunnen we de resultaten interpreteren en sturen. En er gezamenlijk voor zorgen dat landbouw in de toekomst mogelijk blijft.”

“In 2000 is de provincie Drenthe onder de noemer ‘Bedreven Bedrijven Drenthe’ begonnen met kringlooplandbouw. Een jaar later zijn wij ermee van start gegaan. Terugblikkend heeft het ons vooral kennis en bewustwording over het belang van de bodem gebracht. Uiteindelijk draait het daar toch allemaal om. Dat vinden de adviesbureaus Boerenverstand en Dirksen Management Support (DMS) ook. De provincie heeft ons met hen in contact gebracht. In die eerste jaren is dankzij de provincie de basis gelegd van een waardevolle samenwerking. We werken na zestien jaar nog steeds samen.”

“Ons enthousiasme voor de kringlooplandbouw is groot. Het is bijzonder om dan op een voetstuk geplaatst te worden. Zo zijn we in 2015 uitgeroepen tot ‘Meest inspirerende bodemboer van Noord-Nederland’. Het is fijn wanneer ons werk gewaardeerd wordt. Dat is ook belangrijk voor de toekomst van de landbouw. Bij ons beiden zitten hart en ziel in deze sector. Het maakt ons blij dat dit voortgezet wordt.”

“De provincie heeft kringlooplandbouw in Drenthe op poten gezet én gehouden. Ze wil de grond gezond houden en landbouw een toekomst geven. Daar waren wij ook al mee bezig. We zagen dat de bodem onwijs belangrijk was, maar wisten niet goed hoe we hiermee aan de slag moesten. Deze vorm van landbouw gaf handvatten. We hebben gezamenlijk al gigantische stappen gemaakt, maar hebben ook nog een lange weg te gaan. Het is een geleidelijk proces, maar zo ontzettend belangrijk. Nu lees en hoor je er steeds meer over, maar in Drenthe zijn we hier dus al veel langer mee bezig. Dat is vooral zo bijzonder. Nieuwe initiatieven kunnen toch vaak rekenen op veel weerstand. Het is mooi dat de provincie daar toen al haar nek voor durfde uit te steken.”

Bouke Meijer en Roy Meijer
Melkvee- en educatiebedrijf Familie Meijer in Witteveen