Iemandsland


“Een theatervoorstelling in de Veenkoloniën: dat was de wens van de provincie Drenthe. Deze streek, in het oosten van Drenthe en het zuidoosten van Groningen, was onderwerp van een cultureel plan. Muzikant Bert Hadders en ik werden in 2012 uitgenodigd om mee te denken over de plannen. Bert komt er vandaan en zingt ook in het dialect. De provincie wilde het gebied graag meer op de kaart zetten en met kunst en cultuur de leefbaarheid van het platteland vergroten. Het is een krimpgebied, maar dat biedt ook kansen. De provincie wil met dit soort projecten op een creatieve manier omgaan met het vraagstuk en nieuwe impulsen bieden. In een tijd waarin de subsidies enorm terugliepen, vroegen ze ons om een spraakmakende voorstelling te ontwikkelen. Dat vonden we zo bijzonder en zo ontzettend gaaf. We waren gelijk enthousiast.”

Iemandsland

“Bert en ik zijn samen gaan brainstormen. Het klikte meteen tussen ons. We delen dezelfde visie op theater en willen beiden iets maken wat mensen aanspreekt en raakt omdat ze het herkennen. We wilden een multimediale theatervoorstelling maken met muziek. Daarnaast moest het vooral heel professioneel zijn. We zijn meteen groot gaan denken en andere partijen gaan benaderen. Zo kwam Happy Ship erbij. Eén van de leden komt ook uit de Veenkoloniën. Dat vinden we belangrijk. We willen dat de mensen om ons heen een binding hebben met het gebied. Dat ze de Veenkoloniën echt begrijpen.”

“De eerste voorstelling is dan ook tot stand gekomen door alle jeugdverhalen van het team. Hun jeugd in de Veenkoloniën was de basis. Zo kwamen we ook op de naam Iemandsland. Het gebied lijkt leeg. Een soort tussengebied of niemandsland. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. De Veenkoloniën staan voor een groot aantal uitdagingen, zoals de plaatsing van windmolens, werkloosheid en krimp. Onze laatste voorstelling Roegzand ging over energie. We hebben altijd gezegd dat we geen stelling innemen. Theater is fantasie. In de voorstelling komt bijvoorbeeld het opendraaien van de gaskraan voor. Dat zijn gevoelige onderwerpen. We overdrijven ze alleen heel sterk. Roegzand speelt zich dan ook af in 2035. Doordat het een fantasieverhaal is, trekken we het uit het realisme. Maar we willen wel dat ons publiek dingen herkent, dat het ze daadwerkelijk raakt. We hebben daarom gekozen voor locatietheater. We konden terecht in de schuur van een boer die in de streek woont. Hij was gelijk zo enthousiast, dat we voor Iemandsland én Roegzand daar terecht konden.”

“We zijn in 2015 met de voorstelling Iemandsland begonnen, maar inmiddels zijn we vier voorstellingen verder. Altijd in samenwerking met de provincie Drenthe. Na de eerste voorstelling is Iemandsland een stichting geworden. Vanuit de stichting hebben we later de andere voorstellingen gemaakt. We kunnen intussen rekenen op een vaste club vrijwilligers en hebben echt een band opgebouwd met de streek.”

“De manier waarop we geholpen zijn door de provincie is uitzonderlijk. Ze hebben hun nek uitgestoken. Ze zijn heel betrokken, maar geven ons ook de vrijheid om te doen wat we willen doen. Ze zijn een enorme hulp en faciliteren niet alleen de voorstellingen, ze subsidiëren ook. En door hun verbintenis gaan andere fondsen ook veel eenvoudiger mee. Ik vind het jaren later nog bijzonder dat ze ons deze kans hebben gegeven.”

Carmen Schilstra
Artistiek leider Iemandsland