Breedband Yde De Punt


“Snel internet in heel Drenthe. Dat is waar wij voor gaan. Drenthe schreeuwt om breedband. Met breedband bedoelen we internetverbindingen met hoge snelheid via glasvezel. Dat is voor Drenthe uitermate belangrijk. Bewoners en bedrijven hebben internet via glasvezel nodig voor bijvoorbeeld gezondheidszorg, het onderwijs, (agrarische) bedrijven en hulp op afstand. Daarom clusteren we de kracht van lokale bewonersinitiatieven. Daarmee bereiken we schaalvoordelen. Met circa 34 initiatieven werken we aan een groot toekomstbestendig glasvezelnetwerk in Drenthe. Wij zien dat als een nutsvoorziening.”

“Uiteraard hebben we ook naar de draadloze netwerken 4G of 5G gekeken, maar die blijken geen optie. Die zijn meer geschikt voor mobiel gebruik. Glasvezel is betrouwbaar, beschikbaar, goedkoper en duurzaam. En heeft een unieke eigenschap: je hebt een constante, snelle verbinding. Ook wanneer er veel mensen tegelijkertijd op hetzelfde glasvezelnetwerk werken.”

“De traditionele telecomaanbieders zeggen dat het aanleggen van een glasvezelnetwerk zoveel geld kost, dat het niet rendabel te exploiteren is. Eigenlijk doen we dus dingen die niet kunnen. Maar wij kunnen het veel goedkoper. We werken met vrijwilligers en hebben niet te maken met de hoge kosten die telecombedrijven wel hebben. Daardoor kunnen we stukken efficiënter werken. Een glasvezelnetwerk aanleggen is echter niet zo eenvoudig. Je krijgt met veel ingewikkelde regels te maken, zowel op juridisch, als op technisch gebied. Onder onze vrijwilligers zitten daarom onder meer economen, juristen, technici en projectmanagers. Samen hebben we zoveel denkkracht en lokale kennis. Dat maakt deze bijna onmogelijke wens toch mogelijk.”

“Door samen te werken zijn de schaalvoordelen ook groter. Niet alleen de aanleg is daardoor goedkoper, ook de exploitatie. Gezamenlijk zorgen alle lokale initiatieven ervoor dat breedband er komt. We werken naar één groot en uniform netwerk toe. De provincie wil ons daarin graag financieel steunen, maar heeft te maken met wettelijke beperkingen. De overheden mogen namelijk geen staatssteun geven, omdat ze dan een concurrent worden van commerciële marktpartijen. Maar in het buitengebied gaat het om marktfalen. Er is wel vraag naar een glasvezelnetwerk, maar de markt biedt het niet aan. Daarom heeft de provincie meer speelruimte en kunnen we onder bepaalde voorwaarden geld lenen van de provincie. Geld dat we terugbetalen via de abonnementen die we afsluiten. Het is de uitdaging om zoveel mogelijk inwoners te vragen een abonnement te nemen. De sociale binding in Drenthe blijkt enorm groot: in de meeste dorpen doet nu al zo’n driekwart van de bevolking mee. Het naoberschap is hier een groot goed. Zelfs als ze geen internet zouden gebruiken, schrijven ze zich in. Ze doen het voor de ander. En samen doen we alles voor snel en betrouwbaar internet, ook in de verre uiteinden in het buitengebied.”

“De provincie Drenthe heeft een heel fraaie rol gespeeld in dit alles. Ook zij wil dat iedereen toegang heeft tot snel internet via glasvezel. Daar waar de medewerkers kunnen, ondersteunen ze ons dan ook. Een knap staaltje werk, aangezien ze binnen de wettelijke kaders moet blijven. Zo hebben ze VerbindDrenthe in het leven geroepen. Een stichting die krachtig inzet voor alle glasvezelinitiatieven door het leveren van kennis, het organiseren van bijeenkomsten en begeleiding in brede zin. VerbindDrenthe denkt actief mee en kijkt met ons vooruit. Andere provincies kijken ook naar ons en zijn nieuwsgierig hoe we dat hier doen.  In Drenthe lopen we voorop en zorgen er samen voor dat wij de eerste provincie worden met één uniform netwerk.”

Theo Wieleman
Lid Samenwerkingsverband K13