Snelloketten


De provincie Drenthe heeft in verband met het coronavirus enkele speciale subsidieregelingen ingesteld.

Subsidie Snelloket culturele projecten coronacrisis Drenthe

De coronacrisis heeft veel impact op ons dagelijks leven. Ook op het culturele vlak is dit goed voelbaar.
Festivals, concerten en exposities zijn afgelast, inkomsten zijn fors teruggelopen en nieuwe projecten zijn beperkt mogelijk.

Met het Snelloket voor cultuurprojecten wilde de provincie cultuur in Drenthe tijdens deze crisis stimuleren. Met deze regeling richtten we ons specifiek op gezelschappen, verenigingen en kunstenaars. Liefst 21 kleinschalige projecten werden op deze manier mede mogelijk gemaakt op korte termijn.

Snelloket coronamaatregelen voor vrijetijdssector

De coronacrisis heeft een grote impact op de vrijetijdssector in Drenthe. Met het ‘snelloket Covid-19 maatregelen vrijetijdssector’, wil de provincie ondernemers in de horeca en dag- en verblijfsrecreatie een steuntje in de rug bieden voor het treffen van 1,5 meter maatregelen.  Een goede ontvangst van zowel inwoners als gasten van buiten vraagt om de nodige aanpassingen in zowel bedrijf als in bedrijfsvoering. Met dit snelloket willen we zoveel mogelijk ondernemers helpen, zodat iedereen in Drenthe op een veilige manier gebruik kan maken van toeristische en horecavoorzieningen. Meer informatie en aanvragen.

Aanvragen voor het snelloket kunnen ingediend worden vanaf vrijdag 29 mei 2020.