Commissie leefomgeving (cieL)


De Commissie Leefomgeving (cieL, spreek uit: ‘Ziel’) van de Provincie Drenthe, is een onafhankelijke denktank die vooral inspireert en ideeën aandraagt. Geen lange rapporten maar korte bondige adviezen die passen op een ansichtkaart. Deze commissie heeft een unieke werkwijze, gebaseerd op een breed netwerk en open dialoog. Daarmee is het geen adviescommissie zoals u van adviescommissies gewend bent.

Logo cieL

Voorbeelden van behandelde onderwerpen

drenthe energie 1 2017

De provincie Drenthe is bezig met de revisie van haar omgevingsbeleid en een nieuw thema daarbij is energielandschappen, waarbij het vooral gaat om te kijken naar de (technische) mogelijkheden van een regio/plek op het gebied van duurzame energie.  Aan de cieL werd de vraag gesteld dit onderwerp te behandelen.

vitale vakantieparken 1 2017

De provincie Drenthe is bezig met de revisie van haar omgevingsbeleid en een nieuw thema daarbij is hoe om te gaan met (de kwaliteit van) vakantieparken. Achterliggende reden voor agendering is het grote verschil in kwaliteit en daarmee uitstraling van recreatieterreinen in Drenthe.  Aan de cieL werd vanuit het recreatieschap Drenthe de vraag gesteld dit onderwerp te behandelen.

Samenstelling van de cieL - Kennis is overal

Groepsfoto cieLVoorzitter: Andries van den Berg, (landschapsarchitect Bügelhajema, lector aan de Hanzehogeschool); Secretaris: Rink Vegelin (Programmamanager, Provincie Drenthe); Patrick Cnubben (chemicus, manager Energy Valley Foundation);  Willeke Sprokholt (planoloog bij De Langhenkel Groep); Martin van Wijck (stedenbouwkundige, eigenaar adviesbureau I+O proces en advies); Bianca Hoogendoorn (innovatieadviseur, Narmada expertisepunt); Esther Dob (communicatieadviseur, eigenaar communicatieadviesbureau Ermena).

Contact met cieL

Heb je een vraag, idee of uitdaging en je weet niet zeker of de Ciel je kan helpen? Neem dan contact met ons op en leg je vraag voor. We bespreken dan of je vraag iets voor de Ciel is of niet. En weet, ons gezamenlijk netwerk is groot. Als wij niet kunnen helpen, kennen we misschien iemand die dat wel kan. Heb je een vraag, stuur dan een ansichtkaart naar onze voorzitter Andries van den Berg. Dat stuur je naar: Büghelhajema,Vaart Noordzijde 50, 9401 GN ASSEN.  Maar je kunt ook gewoon mailen naar: ciel@drenthe.nl.