Zuidoost Drenthe (voorjaar 2019)


De “Regiodeal” is een aanpak van het rijk om gebieden in Nederland met een samenhangede economische geschiedenis en perspectief te stimuleren. De vraag werd bij ons neergelegd hoe je de regio zuidwest Drenthe daarbij in de breedte betrekt. Op de ansicht is verbeeld en verwoord dat de redzaamheid van dit gebied eeuwen geleden al sterk was en nog steeds is. De wereld om ons heen krijgt echter wel steeds meer mondiale trekjes. Behoud de eigenheid en sluit economisch aan op kansrijke economische tendensen en innovaties, dat is de boodschap.

zo drnth 1zo drenth 2