Commissie leefomgeving (cieL)


De Commissie Leefomgeving (cieL, spreek uit: ‘Ziel’) van de Provincie Drenthe, is een onafhankelijke denktank die vooral inspireert en ideeën aandraagt. Geen lange rapporten maar korte bondige adviezen die passen op een ansichtkaart. Deze commissie heeft een unieke werkwijze, gebaseerd op een breed netwerk en open dialoog. Daarmee is het geen adviescommissie zoals u van adviescommissies gewend bent.

Logo cieL

Samenstelling van de cieL - Kennis is overal

Voorzitter: Andries van den Berg, (landschapsarchitect Bügelhajema); Secretaris: Rob Grössl (Provincie Drenthe); Patrick Cnubben (chemicus, manager New Energy Valley Coalition);  Martin van Wijck (stedenbouwkundige, eigenaar adviesbureau I+O proces en advies); Bianca Hoogendoorn-Stoelwinder, (Psycholoog - Innovatieadviseur Sociaal/Narmada Expertisepunt); Esther Dob (Communicatieadviseur, eigenaar communicatieadviesbureau Ermena); Marike Hoekstra (Zelfstandig ondernemer); Marlous Rosegaar (Omgevingsmanager); Monique de Groot (Sr. Adviseur Klimaatadaptatie, Tauw); Marianne Vonder (Docent filosofie).

Contact met cieL

Heb je een vraag, idee of uitdaging en je weet niet zeker of de cieL je kan helpen? Neem dan contact met ons op en leg je vraag voor. We bespreken dan of je vraag iets voor de cieL is of niet. En weet, ons gezamenlijk netwerk is groot. Als wij niet kunnen helpen, kennen we misschien iemand die dat wel kan. Heb je een vraag, mail dan naar cieL Drenthe: ciel@drenthe.nl.