Bijeenkomst over de wolf


Op 3 oktober organiseerden de provincie Drenthe en de gemeente Westerveld een bijeenkomst over de aanwezigheid van de wolf in Zuidwest Drenthe en de onrust die dit veroorzaakt bij inwoners van de gemeente.

Terugkijken

Hieronder kunt u de bijeenkomst van 3 oktober terugkijken:

Andere bijeenkomsten

Naast deze bijeenkomst organiseert de provincie Drenthe in de maand oktober een bijeenkomst voor alle veehouders die het afgelopen jaar schade meldden. We willen leren van de ervaringen en bekijken waar verbeterpunten liggen. De getroffen veehouders worden hiervoor persoonlijk uitgenodigd.

Ook organiseert de Gebiedscommissie Wolf Drenthe in oktober en november drie praktijksessies. De wolvencommissie wil in het veld het gesprek aangaan om samen te kijken wat er gedaan kan worden om schade in de toekomst zoveel als mogelijk te voorkomen. De praktijksessies richten zich op praktische preventiemaatregelen, het delen van ervaringen en het toekomstperspectief.

De praktijksessies vinden plaats op:

  • Zaterdag 29 oktober: praktijksessie voor schaapsherders
  • Zaterdag 5 november: praktijksessie voor hobbyhouders
  • Zaterdag 26 november: praktijksessie voor beweidingsbedrijven

Wilt u de praktijksessies bijwonen? U kunt zich aanmelden via wolvencommissie@drenthe.nl.