De commissaris van de keuning

De commissaris van de keuning zet zien haand under de besluten van de previncie. As e denkt dat de previncie een besluut neumen hef, dat niet klopt volgens de regels en besluten van de rieksoverheid, dan mot e dat melden an de 'Kroon'. Het besluut van de previncie kan dan ongeldig verklaord worden. De commissaris mot der veur zörgen dat de ambtenaoren in het previnciehoes heur wark goed doen kunt. Aal jaor schref e daorum een 'burgerjaarverslag'. Daor vertelt e hoe de metwarkers van de previncie de burgers betrekt bij het wark dat zie veur de previncie Drenthe doet. Der stiet ok in hoe de dienstverliening an de inwoners regeld is.

De commissaris van de keuning bemuit zuch ok met het benumen van een burgemeester, een aandere belangrieke taok. As der een neie kommen mot, lustert e goed naor de raodgevings van de gemienteraod. De beste kandidaot wordt deur de commissaris veurdraogen an de 'Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties'. Over 't algemien is dizze minister het wal iens met het veurstel van de commissaris.
Maor in de toekomst zult burgemeesters keuzen worden. Het tweide kabinet Balkenende is gangs met een wetsveurstel waorbij dat meugelijk wordt. Wieder bint der lu, die het beter toelek um ok de commissaris van de keuning kiezen te laoten in plaots van dat e benuumd wordt deur de 'Kroon'. Maor zo wied is het nog lang niet.
As 't um rampenbestrieding en crisisbeheersing giet, hef de commissaris van de keuning ok een belangrieke rol. As der een grote ramp gebeurt die over een gemientegrèens hengiet, dan zörgt de commissaris van de keuning derveur dat alles goed op mekaor ofstemd wordt. Wieder is de commissaris veural de 'ambassadeur' van de previncie. As der officiële angelegenheden bint, dan wordt de previncie deur hum vertegenwoordigd. Hie komt op veur het belang van de previncie, under andern in Den Haag.

Laatst bijgewerkt op 16 september 2014.