Terinzagelegging verleend besluit Wet natuurbescherming voor het onderdeel gebiedsbescherming

Publicatiedatum
6 december 2017
Type
natuurbeschermingsvergunning
Locatie
postcode
Termijn
7 december 2017 - 18 januari 2018
Bijlagen

Gedeputeerde Staten van Drenthe delen mee dat zij volgens artikel 2.7 van de Wet natuurbescherming hebben besloten een definitieve beschikking te verlenen voor de locatie:

Asserstraat 131, 9492 TA Ubbena voor het in werking hebben en wijzigen van een rundveehouderij.

U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken vanaf 7 december 2017 tot en met 18 januari 2018 digitaal inzien op de website http://www.provincie.drenthe.nl/actueel/bekendmakingen.

Tot en met 18 januari 2018 kunnen belanghebbenden op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht beroep instellen bij de rechtbank Noord-Nederland. Een verzoek tot schorsing en/of tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de rechtbank Noord-Nederland. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Kaart voor postcode: 9492TA -

Kaart voor postcode: 9492TA -