Wet Natuurbescherming - ontheffing ter voorkoming van schade

Publicatiedatum
20 april 2017
Type
natuurbeschermingsvergunning
Termijn
20 april 2017 - 31 mei 2017
Bijlagen

Gedeputeerde Staten van Drenthe delen mee dat zij op grond van artikel 3.10, lid 2 van de Wet natuurbescherming hebben besloten een ontheffing te verlenen aan:

  • Brummel voor het bestrijden van vossen met behulp van kunstlicht ter voorkoming van schade aan drachtige ooien en lammeren op perceel aan de Middenweg te Eesergroen.

U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken vanaf 20 april 2017 tot en met 31 mei 2017 digitaal inzien op de website http://www.provincie.drenthe.nl/actueel/bekendmakingen.

Tot en met 25 mei 2017 kunnen belanghebbenden op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht bezwaar indienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe. Voor meer informatie over de beroepsprocedure verwijzen wij u naar http://provincie.drenthe.nl/loket/bezwaarschriften.

Kaart van de provincie Drenthe

Kaart van de provincie Drenthe