Verlengen beslistermijn aanvraag Cubri Pallet en Handelsmaatschappij B.V. in Schoonebeek

Publicatiedatum
21 maart 2017
Type

Op 20 januari 2017 is bij de provincie Drenthe een aanvraag voor een omgevingsvergunning binnengekomen in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van Cubri Pallet en Handelsmaatschappij B.V., gelegen aan Kanaalweg 14 te Schoonebeek. De aanvraag betreft het wijzigen van het gebruik ten behoeve van specifieke bedrijfsactiviteiten.

Op grond van artikel 3.9, tweede lid, van de Wabo verlengen wij de beslistermijn met een termijn van zes weken.

Kaart van de provincie Drenthe

Kaart van de provincie Drenthe