Wet natuurbescherming - ontheffing ter voorkoming van schade; verleende ontheffing

Publicatiedatum
17 februari 2017
Type
natuurbeschermingsvergunning
Termijn
17 februari 2017 - 30 maart 2017
Bijlagen

Gedeputeerde Staten van Drenthe delen mee dat zij op grond van artikel 3.10, lid 2 van de Wet natuurbescherming hebben besloten een ontheffing te verlenen aan:

Schapenbedrijf Nijeveen voor het bestrijden van vossen met behulp van kunstlicht ter voorkoming van schade aan drachtige ooien en lammeren op percelen in het gebied tussen spoor, Kerkweg, Dorpsstraat, gedeputeerde Dekkerweg te Nijeveen.

U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken vanaf 17-februari tot en met 30 maart 2017 digitaal inzien op deze pagina.

Tot en met 30 maart 2017 kunnen belanghebbenden op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht bezwaar indienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe. Voor meer informatie over de beroepsprocedure verwijzen wij u naar de pagina Bezwaar

Kaart van de provincie Drenthe

Kaart van de provincie Drenthe