Juryleden Drentse Anjer Prijs


Voor de beoordeling van de aanmeldingen  voor de Drentse Anjer Prijs stelt het Cultuurfonds een jury samen. De juryleden worden uit de verschillende werkvelden gekozen (theater/dans, (pop)muziek, literatuur, beeldende kunst en AV/film/foto/nieuwe media).De jury toetst alle aanmeldingen aan de criteria en stelt een top 3 samen.

De drie genomineerden ontvangen bericht van het Cultuufonds over de nominatie en het verzoek om hun ambitie  te omschrijven of te verbeelden. Uit dit schrijven/filmpje moet duidelijk worden voor welke ambitie de winnaar het prijzengeld zou willen inzetten. De jury komt daarna nogmaals bijeen om naar aanleiding van de ambitieplannen één winnaar te kiezen.