Aanmelden Drentse Anjer Prijs


Alleen rechtspersonen zonder winstoogmerk komen in aanmerking voor de prijs. Uit hun statuten moet blijken dat zij werkzaam zijn op het culturele werkterrein. Jaarlijks kunnen kandidaten aangemeld worden voor de prijs. Ieder die denkt aan de criteria te voldoen kan zichzelf of een ander aanmelden.

Aanmeldingen via het voordrachtformulier (docx, 43 kB) kunnen ingevuld verzonden worden aan drentseanjerprijs@cultuurfonds.nl.