Aanmelden


Met de Drentse cultuurprijzen willen we onze waardering uitspreken voor de inzet van kunstenaars, professionals en amateurs, op cultureel gebied. Met het toekennen van de prijzen willen we hen stimuleren en motiveren om zich verder te ontwikkelen, hun prestaties te verhogen of met nieuwe initiatieven te komen.

Ken je een persoon of instelling die volgens jou één van de prijzen verdient? Meld deze dan aan. Het voordragen van kandidaten kan tot uiterlijk 20 maart 2021

Je kunt kandidaten aanmelden voor:

Er wordt om een korte motivatie gevraagd waarin je duidelijk maakt waarom jij vindt dat de kandidaat in aanmerking komt voor de prijs.

De Culturele Prijs van Drenthe wordt in 2022 weer uitgereikt.