Aanmelden


Met de Drentse cultuurprijzen willen we onze waardering uitspreken voor de inzet van kunstenaars, professionals en amateurs, op cultureel gebied. Met het toekennen van de prijzen willen we hen stimuleren en motiveren om zich verder te ontwikkelen, hun prestaties te verhogen of met nieuwe initiatieven te komen.

Personen, groepen of instellingen die zich onderscheiden in één of meerdere van de volgende disciplines komen in aanmerking voor de Drentse Cultuurprijs: architectuur, amateurkunst, beeldende kunst, cultuurhistorie, dans, muziek, fotografie en film, theater en letteren.

Via deze pagina kun je personen, groepen of instellingen voordragen voor de Culturele Prijs van Drenthe 2022.