Beëindigen gebruik


Stappen voor beëindigen van het gebruik van een WKO-systeem

Wanneer u het gebruik van een WKO-systeem wilt beëendigen, doorloopt u de volgende stappen:

Stap 15 : Melding Beëindigen gebruik WKO-systeem

Stap 16 : Afdichten van de bronnen

Procedure beëindigen gebruik gesloten bodemenergiesystemen

Voor informatie over de procedure die geldt bij het beëindigen van gebruik van een gesloten bodemenergiesysteem kunt u contact opnemen met de betreffende gemeente of met RUD Drenthe.


Stappenplan bodemenergiesystemen