Beëindigen gebruik


Stappen voor beëindigen van het gebruik van een WKO-systeem

Wanneer u het gebruik van een WKO-systeem wilt beëendigen, doorloopt u de volgende stappen:

Stap 15 : Melding Beëindigen gebruik WKO-systeem

  • De vergunninghouder stelt met het formulier 'Melding buitenbedrijfstelling WKO-systeem' (doc, 538 kB) gedeputeerde staten daarvan op de hoogte, uiterlijk 4 weken voorafgaand aan de definitieve buitengebruikstelling.
  • Vervolgens verwijdert Provincie Drenthe het WKO-systeem uit het register en uit de WKO-tool.

Stap 16 : Afdichten van de bronnen

  • Binnen 13 weken na definitieve beëindiging van het gebruik van een WKO–systeem dienen de bronnen te worden afgedicht door een voor BRL 2100 erkend bedrijf, conform de voorschriften van SIKB Protocol 2101.
  • Voorafgaand aan het afdichten dient de vergunninghouder de datum van het afdichten te melden aan Provincie Drenthe met behulp van het formulier 'Melding datum afdichting WKO-systeem' (doc, 534 kB).

Procedure beëindigen gebruik gesloten bodemenergiesystemen

Voor informatie over de procedure die geldt bij het beëindigen van gebruik van een gesloten bodemenergiesysteem kunt u contact opnemen met de betreffende gemeente of met RUD Drenthe.


Stappenplan bodemenergiesystemen