Hoe bodemenergiesystemen realiseren?


Bent u van plan een bodemenergiesysteem te realiseren? Wij helpen u graag op weg!

Hieronder vindt u een stappenplan dat u kunt volgen om te komen tot een goed werkend bodemenergiesysteem en te voldoen aan alle wettelijke eisen.

WKO realiseren

Het stappenplan is opgedeeld in vier fasen: voorbereiding, realisatie, gebruik en beëindiging van het bodemenergiesysteem.

In de voorbereidingsfase bepaalt u of de plaatsing van een bodemenergiesysteem is toegestaan op de door u beoogde plek, en bepaalt u vervolgens de technische en economische haalbaarheid van een bodemenergiesysteem. Grofweg neemt de voorbereidingsfase 2 maanden voor een systeem in een woning, tot 8 maanden voor grotere open systemen, in beslag.

Na de voorbereidingsfase volgt de realisatiefase. In deze fase wordt het bodemenergiesysteem aangelegd. Deze fase neemt, afhankelijk van het type systeem en de omvang, 1 tot 8 weken in beslag.

Gedurende de jaren dat het bodemenergiesysteem operationeel is, komen jaarlijks onderdelen als onderhoud en monitoring aan bod.

Als u het gebruik van uw bodemenergiesysteem definitief wilt beëindigen, dient u de wettelijke voorschriften te volgen.

Het stappenplan geeft een beeld van de uit te voeren activiteiten in elke fase. Ieder project heeft te maken met haar specifieke omstandigheden en eisen.


Stappenplan bodemenergiesystemen