Contact

Voor meer informatie over bodemenergiesystemen kunt u contact opnemen met de Provincie Drenthe.

Provincie Drenthe

  • E-mail: WKO@drenthe.nl
  • telefoon: (0592) 36 55 55 (tijdens kantooruren)

RUD Drenthe

Voor vragen over gesloten bodemenergiesystemen kunt u contact opnemen met de gemeente of met RUD Drenthe.

Laatst bijgewerkt op 30 mei 2016.