Monitoring energiehoeveelheden


Vergunninghouders van WKO-systemen moeten jaarlijks een opgave van de monitoringsgegevens doen. In de opgegeven hoeveelheden energie die het systeem aan de bodem heeft toegevoegd en aan de bodem heeft onttrokken blijkt in de praktijk vaak fouten te sluipen. Wij verzoeken vergunninghouders om bij het invullen van deze monitoringsgegevens de volgende richtlijnen te hanteren.

Aanwijzingen voor het invullen van de energiehoeveelheden in de jaarrapportage

  • Jaarlijks ontvangt u als vergunninghouder een e-mailbericht met een link naar de internet-applicatie 'Bodemenrgie Online'. U dient deze applicatie te gebruiken voor het aanleveren van de jaarlijkse monitoringsgegevens aan Provincie Drenthe.
  • Bij de energiehoeveelheden vraagt Bodemenergie Online om de hoeveelheden warmte en koude die per maand aan de bodem zijn toegevoegd en onttrokken. Het gaat dus niet om de hoeveelheden warmte en koude die per maand aan het gebouw zijn geleverd.
  • De hoeveelheden energie worden opgegeven in MWh (mega watt uur).
  • Registreert u de hoeveelheden in warmte en koude in een andere eenheid, dan kunt u die als volgt omrekenen:
    - 1 kWh (kilo watt uur) =  0,001 MWh (mega watt uur)
    - 1 GJ (giga joules) = 0,2778 MWh (mega watt uur)
    - 1 MJ (mega joules) = 0,0002778 MWh (mega watt uur)