Financieringsmogelijkheden bodemenergie


Er zijn diverse subsidie-regelingen en financieringsmogelijkheden voor bodemenergie.

summer winter

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) kunt u een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers.

ISDE is een subsidieregeling van het ministerie van Economische Zaken. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is verantwoordelijk voor de uitvoering.

Meer informatie over de ISDE

SDE+ subsidieregeling voor geothermie

Geothermie kan in aanmerking komen voor een bijdrage uit de subsidieregeling SDE+. Dat is een subsidie van de overheid om het gebruik van duurzame energie te stimuleren. Voor meer informatie kunt u de webite van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland raadplegen.

Meer informatie over de SDE+ subsidie regeling

Drentse Energie Organisatie

De Drentse Energie Organisatie is het Energiefonds van de Provincie Drenthe. Ons doel is het versnellen van de energietransitie in Drenthe. Wij doen dit door het verstrekken van financieringen aan duurzame energieprojecten en het geven van ondersteuning bij de totstandkoming van deze projecten.

Meer informatie over de Drentse Energie Organisatie

Logo Drentse Energie