Gesloten bodemenergiesystemen


Gesloten bodemenergiesystemen worden vooral toegepast voor woningen, en in toenemende mate ook bij de kleine kantoren. Deze systemen worden ook 'bodemwarmtewisselaars' genoemd.

Werking

Gesloten bodemsystemen pompen via ondergrondse buizen een vloeistof rond door de bodem. Deze circulatie-vloeistof wisselt tijdens het verplaatsen door de ondergrondse buizen warmte of koude uit met de bodem. Tijdens het verwarmen van het gebouw koelt de bodem af, en tijdens het koelen van het gebouw warmte de bodem weer op. Via een warmtepomp wordt de circulatie-vloeistof tot de benodigde temperatuur opgewerkt en wordt de warmte of koude afgegeven en aan het afgiftesysteem in het gebouw.

Toepassingen

De systemen zijn geschikt voor zowel verwarmen als koelen van gebouwen. Deze systemen worden ingezet voor individuele woningen en kleine utiliteitsgebouwen, zoals scholen en kleinere kantoorpanden. Gesloten bodemenergiesystemen kunnen alleen ingezet worden in combinatie met een systeem voor lage temperatuur verwarming in het gebouw (vloerverwarming en/of wandverwarming).

Vergunningen en meldingen

Voor het gebruik van een gesloten bodemenergiesysteem is een melding nodig, en incidenteel ook een Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM). Informatie over de procedure voor meldingen en vergunningaanvragen voor gesloten bodemenergiesystemen kunt u opvragen bij de gemeente.

Varianten gesloten bodemenergiesystemen

Er zijn twee varianten van gesloten bodemenergiesystemen:

Verticale bodemwarmtewisselaar

Bij een verticale bodemwarmtewisselaar wordt een stelsel van buizen verticaal tot 50 à 150 meter diepte in de bodem aangebracht. In figuur 1 is het principe van een verticale bodemwarmtewisselaar in zomer- en wintersituatie weergegeven.

Figuur 1: Principe verticale bodemwarmtewisselaar in zomer- en wintersituatie

Klik op de afbeelding voor een vergroting Klik op de afbeelding voor een vergroting

Horizontale bodemwarmtewisselaar

Bij een horizontale bodemwarmtewisselaar wordt een stelsel van buizen horizontaal op circa 1 tot 2 meter onder maaiveld aangebracht. Deze systemen worden in de praktijk weinig toegepast, vanwege het grote oppervlakte dat nodig is voor de plaatsing van de buizen. In figuur 2 is het principe van een horizontale bodemwarmtewisselaar in zomer- en wintersituatie weergegeven.

Figuur 2: Principe horizontale bodemwarmtewisselaar in zomer- en wintersituatie

Klik op de afbeelding voor een vergroting Klik op de afbeelding voor een vergroting

Meer informatie

Voor meer informatie over de mogelijkheden van gesloten bodemenergiesystemen kunt u terecht bij RUD Drenthe. In het Stappenplan op deze website vindt u verdere informatie over de mogelijkheden, investeringskosten en terugverdientijden van gesloten bodemenergiesystemen.