Typen bodemenergiesystemen

Gesloten bodemenergiesystemen

Via een vloeistof die circuleert in buizen in de ondergrond, wordt de relatieve warmte en koude van de ondergrond gebruikt voor verwarming en koeling. Deze systemen worden ook 'bodemwarmtewisselaars' genoemd.

Geschikt voor toepassing in woningen en kleinere utiliteitsgebouwen, zoals kleinere kantoren en appartementencomplexen en scholen.

Geothermie

De temperatuur van de ondergrond wordt hoger naarmate de afstand tot de kern van de aarde kleiner is. Door het grondwater op grote diepte, van enkele honderden meters tot meer dan 5.000 meter, op te pompen, wordt deze natuurlijke warmte gebruikt voor verwarming van gebouwen.

Geothermie is geschikt voor levering van warmte voor projecten vanaf 200 woningen of 2 hectare kas-oppervlak.

WKO-systemen

WKO staat voor warmte-koude-opslag. Grondwater wordt opgepompt en neemt warmte of koude uit het gebouw op. Daarna wordt het grondwater teruggebracht in de bodem om de warmte of koude op te slaan voor later gebruik.

WKO-systemen worden toegepast in appartementencomplexen, (grotere) kantoren en bedrijfspanden, ziekenhuizen en kassen. Ook toepassing in een groep woningen (collectief systeem) is mogelijk.

Temperatuur opslag

Restwarmte, bijvoorbeeld uit een industrieel proces, wordt in het grondwater opgeslagen. Tijdens het koude seizoen wordt het verwarmde grondwater opgepompt en gebruikt voor verwarming van gebouwen.

Temperatuur-opslag is toepasbaar voor levering van warmte aan projecten vanaf 50-200 woningen of vanaf 1 hectare glastuinbouw.