Subsidie VIA 2019


De Subsidieregeling Versneller Innovatieve Ambities 2019 (Subsidie VIA 2019) maakt het mkb'ers mogelijk subsidie te ontvangen voor het vernieuwen van hun organisatie- of verdienmodel. Ook kunt u nieuwe samenwerkingen aangaan die gericht zijn op het benutten van nieuwe mogelijkheden en ontwikkelingen. Daarnaast kunt u subsidie ontvangen voor het ontwikkelen van een nieuwe dienst of een nieuw product of procedé.

U kunt voor deze regeling geen aanvraag meer indienen, want de aanvraagperiode is gesloten. Wellicht wordt de regeling in de toekomst weer opengesteld.

Het doel

Met de subsidie VIA 2019 stimuleert de provincie Drenthe innovatie en samenwerking in het MKB. Hiermee versterken we de concurrentiekracht van Drentse bedrijven.

Voor wie

De subsidie is bedoeld voor ondernemers in midden- en kleinbedrijf gevestigd en actief in Drenthe.

De subsidie

Het onderdeel ontwikkelingsproject kunt u aanvragen voor de ontwikkeling van een nieuw product, dienst of procedé. Het is zowel mogelijk het project individueel uit te voeren als samen met andere ondernemers.

Met het onderdeel organisatie-innovatie kunt u een externe deskundige inschakelen voor advies, begeleiding of coaching bij het vernieuwen van uw organisatie- en/of verdienmodel.

Met het onderdeel softwareontwikkeling kunt u subsidie aanvragen voor proof-of-concept software of een softwarematig product of dienst dat nieuw is voor jouw onderneming.

Subsidie product

Status:
Open
Ingangsdatum subsidie:
Einddatum subsidie:

SNN

Bezoekadres

Leonard Springerlaan 15
9727 KB Groningen

Postadres

Postbus 779
9700 AT Groningen
info@snn.eu
Telefoon (050) 5224921