Provinciaole verkiezings


De previncie hef belangrieke taoken as het giet um milieu, welzijn, verkeer, wark en de inrichting van de woonumgeving. De poletieke partijen denkt vaok lang niet geliek as 't giet um de manier waorop de preblemen op dizze terreinen anpakt worden moet. Deur te stemmen hebt de inwoners invloed op de besluutvörming.

Aj stemt bij de provinciaole verkiezings, slaoj boetendes twei vliegen in ien klap. De staotenleden kiest ja de leden van de Eerste Kaomer. Zo hebt de staotenverkiezings indirect een grote invloed op de landelijke poletiek.
Ienmaol in de veer jaor bint der verkiezings veur de provinciaole staoten. De volgende verkiezings bint in 2007.
Een partij mot de 'kiesdeler' haolen um in de staoten keuzen te worden. Dat betiekent dat e een bepaold aantal stemmen haold hebben mot. Die 'kiesdeler' kriej aj de hoeveulheid geldige stemmen dielt deur de zetels die der te vergeven bint. In 2003 was de 'kiesdeler' in Drenthe 4.029. Je hadden dus zoveul stemmen neudig veur ien zetel in het bestuur van de previncie.