Hoorzitting Commissie rechtsbescherming


Datum
Plaats in agenda
Tijd
vanaf 11:00
Locatie
Provinciehuis, Westerbrink 1, Assen
Omschrijving

Agenda

9:10 uur - Bezwaarschrift tegen de ontbrandingstoestemming voor een vuurwerkevenement op een terrein nabij de Verbindingsweg in Drouwenermond

11:00 uur - Bezwaarschriften tegen de last onder dwangsom en tegen de weigering van de ontgrondingsvergunning

12:45 uur - Bezwaarschrift tegen de weigering van de ontgrondingsvergunning

Aanmelden

Wilt u de zitting bijwonen, meldt u zich dan uiterlijk donderdag 11 juli 2024 voor 12:00 uur aan bij het secretariaat van de commissie. Het secretariaat van de commissie is bereikbaar via telefoonnummer 0592 36 56 73 of via rechtsbescherming@drenthe.nl.

Bijzonderheden

Samenstelling commissie

  • De heer F. van der Meulen (voorzitter)

  • Mevrouw M. Lageweg

  • De heer B. Tadema

Secretariaat:

De commissie wordt bijgestaan door een secretaris.