Bewonersavond toelichting procedure “Uitbreiding Watervergunning De Groeve”


Datum
Plaats in agenda
Tijd
vanaf 20:00
Locatie
Woont u in de omgeving van grondwaterwinning en/of in het bijbehorende grondwaterbeschermingsgebied De Groeve? U bent van harte welkom op de bewonersavond op 18 oktober 2023 om 20.00 uur in het Brinkhotel in Zuidlaren. De provincie Drenthe vertelt dan mee
Omschrijving

Woont u in de omgeving van grondwaterwinning en/of in het bijbehorende grondwaterbeschermingsgebied De Groeve? U bent van harte welkom op de bewonersavond op 18 oktober 2023 om 20.00 uur in het Brinkhotel in Zuidlaren. De provincie Drenthe vertelt dan meer over de procedures rond de uitbreiding van de watervergunning De Groeve. Deze watervergunning is door Waterbedrijf Groningen ingediend bij de provincie Drenthe.

Voldoende schoon en betrouwbaar drinkwater

Om ook in de toekomst alle klanten te kunnen blijven voorzien van voldoende schoon en betrouwbaar drinkwater wil Waterbedrijf Groningen de vergunningscapaciteit van De Groeve uitbreiden van 10 naar 12 miljoen kuub per jaar.

Waterbedrijf Groningen gaf in september 2022 een toelichting op het project “Uitbreiding watervergunning De Groeve”.

Ontwerp-watervergunning ter inzage

Het waterbedrijf diende bij de provincie Drenthe een aanvraag in voor de uitbreiding van watervergunning De Groeve. De ontwerp-watervergunning die door de provincie Drenthe hiervoor afgegeven is, ligt van 20 september 2023 tot en met 31oktober 2023 ter inzage. Tijdens de bewonersavond op 18 oktober a.s. vertelt de provincie Drenthe meer over het verdere verloop van de procedure.

Aanpassing grondwaterbeschermingsgebied

In de Provinciale omgevingsverordening Drenthe (POV) zijn de gebieden aangewezen ter bescherming van het grondwater met het oog op de drinkwatervoorziening. Ook het gebied rondom de grondwaterwinning in De Groeve is als beschermingsgebied aangewezen. Door de extra waterwinning worden de contouren van het beschermingsgebied aangepast. Bij deze aanpassing wordt gebruik gemaakt van de nieuwste inzichten over de bodem en bodemgebruik. Ook hierover vertelt de provincie Drenthe meer tijdens de bewonersavond.

Aanmelden

Wilt u deze bewonersavond bijwonen, dan kunt u zich aanmelden via dit aanmeldformulier.