Hoorzitting Commissie rechtsbescherming


Datum
Plaats in agenda
Tijd
vanaf 09:30
Locatie
Provinciehuis, Westerbrink 1, Assen
Omschrijving

Agenda

9:30 uur - Bezwaarschriften inzake de omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de verwerkingshal en nieuwbouw van het Pre-treatmentgebouw te Coevorden

10:30 uur - Bezwaarschrift inzake de beslissing op een Woo-verzoek met betrekking tot de herinrichting Ermerweg te Emmen

11:20 uur - Bezwaarschrift inzake de ontheffing op basis van hoofdstuk 3 van de Wet natuurbescherming (soortenbescherming) te Eelde

Aanmelden

Wilt u de zitting bijwonen, meldt u zich dan vooraf aan bij het secretariaat van de commissie. Het secretariaat is bereikbaar onder telefoonnummer 0592 36 56 73 of via rechtsbescherming@drenthe.nl

Bijzonderheden

Samenstelling commissie

  • de heer J.A. Oostmeijer (voorzitter)
  • de heer E. de Beer
  • mevrouw L.C. Commandeur

De commissie wordt bijgestaan door een secretaris.