Hoorzitting Commissie rechtsbescherming


Datum
Plaats in agenda
Tijd
vanaf 09:30
Locatie
Provinciehuis, Westerbrink 1, Assen
Omschrijving

Agenda

09:30 uur:  bezwaarschrift inzake de last onder dwangsom voor het herstel van bressen en overdiepte in de 'nieuwe' zandput aan De Mussels te Beilen.

10:15 uur:  bezwaarschrift inzake de ontheffing voor het hebben en houden van een uitweg aan de N853 ter hoogte van hm 44,7.

11.00 uur:  bezwaarschrift inzake de afwijzing van het verzoek om nadeelcompensatie in verband met infrastructurele werkzaamheden die de provincie Drenthe heeft uitgevoerd aan de provinciale weg N371 bij Hoogersmilde.

Aanmelden

Wilt u de zitting bijwonen, meldt u zich dan vooraf aan bij het secretariaat van de commissie. Het secretariaat is bereikbaar onder telefoonnummer 0592 36 56 73 of via rechtsbescherming@drenthe.nl.

Bijzonderheden

Samenstelling commissie

  • de heer J.A. Oostmeijer (voorzitter)

  • de heer S.J. de Moel

  • mevrouw L.C. Commandeur

De commissie wordt bijgestaan door een secretaris.