Hoorzitting Commissie rechtsbescherming


Datum
Plaats in agenda
Tijd
09:30 tot
Locatie
Provinciehuis, Westerbrink 1, Assen
Omschrijving

Agenda

9:30 uur - Bezwaarschrift inzake de verlenging van de Natura 2000- beheerplannen.

10:15 uur - Bezwaarschrift inzake de verlenging van de Natura 2000- beheerplannen.

11.15 uur - Bezwaarschrift inzake het goedkeuringsbesluit proefneming met betrekking tot het verwerken van afvalstoffen te Meppel.

13.00 uur - Bezwaarschrift inzake de afwijzing van het verzoek om handhavend op te treden tegen een motorevenement.

13.45 uur -  Bezwaarschrift inzake de afwijzing van het handhavingsverzoek tegen de lelieteelt te Geeuwenbrug.

14.30 uur -  Bezwaarschrift inzake de afwijzing van het verzoek om handhavend op te treden tegen een melkveebedrijf te Eelde.

Aanmelden

Wilt u de zitting bijwonen, meldt u zich dan uiterlijk op woensdag 29 juni 2022 om 16:00 uur aan bij het secretariaat van de commissie. Het secretariaat is bereikbaar onder telefoonnummer 0592 36 56 73 of via rechtsbescherming@drenthe.nl

Bijzonderheden

Samenstelling commissie

  • de heer J.A. Oostmeijer (voorzitter)

  • de heer E. de Beer

  • mevrouw M. Looman-Struijs

De commissie wordt bijgestaan door een secretaris.