Hoorzitting Commissie rechtsbescherming van de provincie Drenthe


Datum
Plaats in agenda
Tijd
vanaf 09:30
Locatie
provinciehuis, Westerbrink 1 te Assen.
Omschrijving

Agenda

  • 9:30 uur - bezwaarschrift van Cap Debitum namens een vereniging, een stichting en een burger inzake het buiten behandeling stellen van het verzoek om handhavend op te treden tegen een bedrijf te Beilen vanwege het exploiteren van een bedrijfslocatie zonder in bezit te zijn van een vergunning zoals bedoeld in de Wet natuurbescherming.
  • 10:30 uur - bezwaarschrift van Omny De Vries Advocaten namens een bedrijf inzake de afwijzing van de aanvraag om ontheffing voor afschot van vossen en de afwijzing van een tegemoetkoming in de schade aangericht door de vos.
Aanmelden

Opmerking vanwege de corona-maatregelen:

Wilt u de zitting bijwonen, meldt u zich dan uiterlijk op woensdag 12 januari 2022 om 16:00 uur aan bij het secretariaat van de commissie. Het secretariaat is bereikbaar onder telefoonnummer 0592 36 56 73 of via rechtsbescherming@drenthe.nl

Bijzonderheden

Samenstelling commissie

  • de heer J.A. Oostmeijer (voorzitter)
  • de heer E. de Beer
  • mevrouw M. Looman

De commissie wordt bijgestaan door een secretaris.