Hoorzitting Commissie rechtsbescherming van de provincie Drenthe


Datum
Plaats in agenda
Tijd
vanaf 09:15
Locatie
provinciehuis, Westerbrink 1 te Assen.
Omschrijving

Agenda

09:15 uur  - bezwaarschrift van een burger inzake de afwijzing van een handhavingsverzoek met betrekking tot het beweiden en bemesten op het perceel aan de Kerkweg 8 te Zuidwolde.

Aanmelden

Opmerking vanwege de corona-maatregelen:

Wilt u de zitting bijwonen, meldt u zich dan uiterlijk op woensdag 23 juni 2021 om 16:00 uur aan bij het secretariaat van de commissie. Het secretariaat is bereikbaar onder telefoonnummer 0592 36 56 73 of via rechtsbescherming@drenthe.nl

Bijzonderheden

Samenstelling commissie

  1. de heer E de Beer (voorzitter)

  2. mevrouw M. Looman

  3. mevrouw L.C. Commandeur

De commissie wordt bijgestaan door een secretaris.