Nieuwe Energie in het Landschap


Datum
Plaats in agenda
Tijd
11:00 tot
Locatie
Hertenkamp 10, Assen
Omschrijving

De Provincie Drenthe en de Natuur en Milieufederatie Drenthe hebben het initiatief genomen om Panorama Nederland naar Drenthe te halen. In “Panorama Drenthe: Oefenen met de toekomst” nodigen wij u uit om mee te denken en praten over de toekomst van Drenthe. Op 12 december aanstaande vindt in dit kader de bijeenkomst “Nieuwe Energie in het Landschap” plaats.

Tijdens de bijeenkomst worden een aantal inspirerende voorbeelden gedeeld over hoe er in Drenthe invulling wordt gegeven aan de zorgvuldige maatschappelijke, ecologische en ruimtelijke inpassing van nieuwe energie. De gemeente Assen en de gemeente Emmen zullen (de totstandkoming van) hun ruimtelijke en participatie kaders voor de ontwikkeling van zonneparken toelichten. Daarnaast zal de Energie Coöperatie Assen het verhaal achter de Energietuin Assen-Zuid vertellen. Hierbij zal de nadruk liggen op ecologische, landschappelijke inpassing en de rol van de lokale energie coöperatie.

Naar aanleiding van de drie presentaties zal de discussie zich richten op de vraag welke invloed nieuwe vormen van duurzame energie (met de nadruk op zon) zullen hebben op het Drents landschap en de Drentse kernkwaliteiten. En welke voorwaarden gesteld kunnen worden, bijvoorbeeld op het gebied van planparticipatie, maatschappelijke en ecologische meerwaarde en ruimtelijke inpassing. We hopen hiermee andere overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven, energie coöperaties en andere geïnteresseerden te inspireren.

De bijeenkomst zal om 11 uur beginnen en rond 13 uur sluiten we af. Er wordt voor broodjes gezorgd. Aansluitend is er de mogelijkheid om een bezoek te brengen aan de locatie van Energietuin Assen-Zuid waar de maatschappelijke, ruimtelijke en ecologische meerwaarde/inpassing verder wordt toegelicht (optioneel).

Aanmelden

Aanmelden is verplicht en kan via het aanmeldformulier

Bijzonderheden

Aansluitend een excursie naar locatie energietuin Assen Zuid (13.00 – 14.00)

Let op: het bezoek aan de locatie van de Energietuin Assen-Zuid geschiedt met eigen vervoer (10 minuten fietsen, 5 minuten met de auto)

Meer informatie

Remco Mur, Natuur en Milieufederatie Drenthe r.mur@nmfdrenthe.nl 0592-311150