Lunchbijeenkomst: Boer, burger biodiversiteit (vervalt)


Datum
Plaats in agenda
Tijd
12:00 tot
Locatie
ontvangstzaal Provinciehuis
Doelgroep

Overheden en organisaties voor landbouw, natuur en landschap.

Omschrijving

Let op: i.v.m. het boerenprotest van maandag 14 oktober vervalt deze bijeenkomst. Er wordt naar een alternatieve datum gezocht. Hierover zullen we u nader informeren.

Bijeenkomst over de verduurzaming van de landbouw en de kansen hierbij voor het landschap.

De biodiversiteit staat sterk onder druk: plant- en diersoorten verdwijnen of hebben het moeilijk. Van allerlei kanten wordt geroepen om verduurzaming van de landbouw.

Ondertussen is de landbouwsector, samen met natuur- en milieuorganisaties met een verduurzamingsslag. In Drenthe is de agenda “Boer, burger, biodiversiteit” opgesteld.

Kunnen we hierbij lessen trekken (of inspiratie putten) uit onze traditie van plannen maken (ruilverkavelingen)? Drenthe is immers op grote schaal ruilverkaveld, maar wel met oog voor onze ruimtelijke identiteit.

Tijdens deze lunchbijeenkomst wordt de film “100 jaar Ruilverkaveling” vertoond. Bovendien zal de agenda Boer, burger biodiversiteit worden toegelicht.

Landschapsarchitect (en onderzoeker van ruilverkavelingen) Henk van Blerck laat ons zien welke kansen dit kan bieden voor ons landschap.

Aanmelden

Dat kan via het aanmeldformulier.

Meer informatie