Excursie Opgave in het stedelijk gebied


Datum
Plaats in agenda
Tijd
13:00 tot
Locatie
Start Raadzaal gemeentehuis Emmen (busexcursie)
Omschrijving

De Rijksbouwmeesters schetsen met Panorama Nederland een toekomstperspectief voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. De gemeente Emmen en waterschap Vechtstromen laten zien hoe door het verbinden van verschillende opgaven de 4 thema’s van het panorama samen komen.

Bijvoorbeeld hoe een burgerinitiatief met overheidsparticipatie heeft geleid tot herstructurering langs het kanaal in Nieuw-Amsterdam. Of maatregelen tegen wateroverlast in Emmermeer en aan de Elkingerslag in Angelso met een laatste stop bij de geslaagde herstructurering aan de Landschapslaan in Angelslo.

De stedenbouwkundige van de gemeente Emmen en de adviseur gebiedsinrichting van waterschap Vechtstromen reizen mee.

Aanmelden
Meer informatie

Zie ook: Panorama Drenthe: Oefenen met de toekomst