Tijdlijn Gebiedsprogramma


Wij bereiden op dit moment het NPLG gebiedsprogramma voor. In de aanpak zullen we stapsgewijs doelen moeten toevoegen en concretiseren. Dit is niet ideaal, maar we willen niet wachten totdat alle doelen vanuit het Rijk duidelijk zijn. Daar waar (on)duidelijkheid is, zullen wij dat uitleggen.

Provincies moeten uiterlijk 1 juli 2023 een eerste toetsbare versie van het gebiedsprogramma opleveren. Daarin staat een aantal hoofdkeuzes voor het landelijk gebied, bijvoorbeeld hoe de doelen voor natuur en stikstof, water, klimaat en bodem in een gebied ingevuld worden. Nog niet alles kan en hoeft compleet te zijn uitgewerkt.

Fase 3: Verdere doorontwikkeling (december 2023)