Drentse flora in het zonnetje

Uitreiking Atlas Drentse Flora

Gedeputeerde Rein Munniksma ontving uit handen van Joop Verburg, bestuurslid van de Werkgroep Florakartering Drenthe, de Atlas van de Drentse flora. Aansluitend zette Munniksma Bert Takman, Ate Dijkstra en Ben Hoentjen als prijswinnaars van de Drents floraprijs 2012 in het zonnetje.

Munniksma ontving de Atlas vanwege zijn grote inzet voor het Natuurakkoord. Verburg overhandigde daarbij een oorkonde aan Munniksma en sprak zijn waardering uit voor de grote  inspanningen voor natuur, landschap en plattelandsontwikkeling. Munniksma reageerde verrast: "Het waren emotionele tijden, waar ik met bijzondere gevoelens naar terug kijk. Juist informele organisatie die zich bij nacht en ontij sterk maken voor natuur en landschap, hebben we hard nodig voor een goede toekomst van de Drentse natuur."

Winnaars Drentse Floraprijs

Bert Takman, Ate Dijkstra en Ben Hoentjen ontvingen 18 februari uit handen van Ali Edelenbosch al de Drentse Floraprijs. Ate Dijkstra en Bert Takman stonden aan de wieg van de werkgroep Florakartering Drenthe. Ben Hoentjen is vanaf de oprichting voorzitter..    Munniksma stelde dat de energie die zij steken in de natuur van onschatbare waarde is en van wezenlijk belang voor de relatie natuur en samenleving.

De Drentse Floraprijs is een initiatief van de Werkgroep Florakartering Drenthe en is bestemd voor personen of instanties die zich in het bijzonder hebben ingezet voor het behoud en de ontwikkeling van de flora in Drenthe. De prijs bestaat uit een houten beeldje van de Zweedse kornoelje, een plantensoort die in Nederland alleen in Drenthe voorkomt.

Laatst bijgewerkt op 23 maart 2012.