Vrijwilligerswerk op de kaart in Drenthe

Gedeputeerde staten stellen op korte termijn 250.000 euro beschikbaar voor ondersteuning van vrijwilligerswerk en mantelzorg. Het grootste deel, 150.000 euro, is bestemd voor de ondersteuning van mantelzorgers. Om met name in de regio Zuidoost-Drenthe het vrijwilligerswerk te stimuleren trekt het college nog eens 100.000 euro uit. GS stemden vandaag in met de nota “Wat doet u voor Drenthe? Vrijwillige inzet en mantelzorg”. De notitie geeft een overzicht van de rol van de provincie bij vrijwilligerswerk en mantelzorg.

Laatst bijgewerkt op 25 januari 2008.