Officiële start van het Interreg VI-programma Deutschland-Nederland


In het kader van het samenwerkingsprogramma Interreg VI A Deutschland-Nederland staat in totaal meer dan 450 miljoen euro ter beschikking voor grensoverschrijdende projecten in de programmaperiode 2021-2027.

Duisburg, 20 april 2022 - Vandaag is het samenwerkingsprogramma Interreg VI Deutschland-Nederland gepresenteerd en officieel van start gegaan tijdens een digitaal kick-off-event. De officiële goedkeuring van het programma door de Europese Commissie vond plaats op 11 april 2022. Diverse vertegenwoordigers van de programmapartners waren aanwezig om inzicht te geven in de nieuwe subsidieperiode van Interreg VI en informatie te verstrekken over de nieuwe voorwaarden.

Prof. Dr. Andreas Pinkwart (Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie Nordrhein-Westfalen) opende het evenement.

Daarna volgde een podiumgesprek over de ervaringen met Interreg, waaraan Hubert Bruls (Burgemeester van Nijmegen), Dr. Ansgar Scheipers (Regierungsvizepräsident Bezirksregierung Münster), Franz-Josef Sickelmann (Landesbeauftragter für regionale Landesentwicklung Weser-Ems) en Maarten van Gaans-Gijbels (Gedeputeerde Provincie Limburg) hebben deelgenomen. De Nedersaksische Minister voor Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung, Birgit Honé, sprak aansluitend.

Daarna werd de nieuwe inhoud van het Interreg VI-programma besproken en werden vragen beantwoord. Het belangrijkste doel van het grensoverschrijdende programma is de economische en maatschappelijke ontwikkeling van het programmagebied en het slechten van grensbarrières. Burgers, organisaties en bedrijven moeten zoveel mogelijk profijt kunnen hebben van de mogelijkheden die het programmagebied biedt.

Micky Adriaansens (Minister van Economische Zaken en Klimaat) sprak het slotwoord van de bijeenkomst.

In het kader van het Interreg-samenwerkingsprogramma Deutschland-Nederland, dat op 11 april officieel is goedgekeurd, is meer dan 450 miljoen euro aan middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, alsmede bijdragen van de programmapartners en eigen bijdragen van de aanvragers, beschikbaar voor investeringen in het programmagebied. Het programmagebied strekt zich uit van de Noordzeekust tot de Nederrijn aan weerszijden van de grens. De programmapartners zijn het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen, het Niedersächsische Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung, de provincies Fryslân, Groningen, Drenthe, Flevoland, Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg alsmede de Eems Dollard Regio, de EUREGIO, de Euregio Rijn-Waal en de euregio rijn-maas-noord. Vanwege corona werd de Interreg-overeenkomst vooraf ondertekend door vertegenwoordigers van de programmapartners. (Foto) Projecten in het kader van het nieuwe Interreg VI-programma staan open voor potentiële begunstigden die willen bijdragen aan de versterking van de technische ontwikkeling en innovatie, een groen programmagebied, een verbonden grensgebied en een Europa dat dichter bij zijn burgers staat in het programmagebied.

Na de startbijeenkomst van Interreg VI werd een telefonisch spreekuur aangeboden onder de naam "Interreg Helpdesk", waar vertegenwoordigers van het programma beschikbaar waren om vragen van belangstellenden te beantwoorden. Nadere informatie en de bijbehorende documenten zijn te vinden op www.deutschland-nederland.eu.

Het evenement werd bijgewoond door vertegenwoordigers van beide landen, potentiële begunstigden en belangstellenden uit het programmagebied, alsmede de programmapartners, die ook gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het programma.

Het Interreg VI A-programma Deutschland-Nederland wordt (financieel) ondersteund en mogelijk gemaakt door de Europese Unie en de volgende programmapartners:

Foto: © Interreg Deutschland-Nederland

Op de foto: Prof. Dr. Andreas Pinkwart, Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung, und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen (Copyright @MWIDE NRW), Birgit Honé, Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung, Friso Douwstra, Gedeputeerde provincie Fryslân, Jette Klijnsma, Commissaris van de Koning provincie Drenthe, Jan-Nico Appelman, Gedeputeerde provincie Flevoland, Andries Heidema, Commissaris van de Koning provincie Overijssel, John Berends, Commissaris van de Koning provincie Gelderland, Mathias Groote & Cora-Yfke Sikkema, voorzitter & plaatsvervangend voorzitter Eems Dollard Regio, Rob Welten, voorzitter EUREGIO, Thomas Ahls, voorzitter Euregio Rijn-Waal, Frank Meyer & Antoin Scholten, voorzitter & plaatsvervangend voorzitter euregio rijn-maas-noord

Niet op de foto: Micky Adriaansens, Minister van Economische Zaken en Klimaat, René Paas, Commissaris van de Koning provincie Groningen, Suzanne Otters-Bruijnen, Gedeputeerde provincie Noord-Brabant, Maarten van Gaans-Gijbels, Gedeputeerde provincie Limburg