Werkgelegenheid en de coronacrisis


De landelijke organisatie LISA geeft jaarlijks een advies over, en doet onderzoek naar, de werkgelegenheid. Vanwege de coronacrisis en gevolgen die dit heeft voor de economie, is vorig jaar het landelijk advies opgevolgd: het werkgelegenheidsonderzoek uit te stellen tot 1 september 2020 en bedrijven en instellingen te vragen naar zowel de werkgelegenheid per 1 september als de werkgelegenheid per 1 april 2020.

De uitkomsten van het onderzoek 2020 zijn inmiddels bekend en verwoord in het persbericht. (pdf, 321 kB) Op de site van LISA zijn de uitkomsten per provincie en per gemeente in te zien.