Geuronderzoek ETP Wijster


In de afgelopen jaren zijn er klachten binnengekomen bij zowel de gemeente Midden-Drenthe als de provincie over geurhinder. De melders van deze klachten wonen in veel gevallen rondom het ETP in Wijster. Om meer inzicht te krijgen in de geursituatie hebben de gemeente en provincie gezamenlijk een opdracht verleend aan de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUDD) voor het uitvoeren van een geuronderzoek.

Voor het onderzoek zijn objectieve veldwaarnemingen gedaan in het eerste halfjaar van 2020. Daarnaast zijn zogenaamde e-neuzen (voor geur geschikte elektronische sensoren) geïnstalleerd, in combinatie met lokale windmetingen. Met deze geurmonitoring is geen specifiek onderzoek gedaan tijdens overlastsituaties of naar de herkomst van klachten; doel was een globaal beeld te krijgen.

Vervolgstappen

Gedeputeerde Hans Kuipers en wethouder Jan Batelaan geven in de onderstaande video een korte toelichting op het onderzoek.

Lees meer over de uitkomsten en de vervolgstappen.

Meer informatie

Meer informatie staat op de website van de gemeente Midden-Drenthe. Via deze site kunnen ook vragen gesteld worden.