Brief aan informateur: benut kansen die Drenthe biedt


De provincie Drenthe en Vereniging van Drentse Gemeenten hebben een brief gestuurd naar informateur Mariëtte Hamer. Hierin roepen zij op de kansen die Drenthe biedt bij de opgaven van Nederland te verzilveren.

Nederland staat voor grote uitdagingen en de provincie en gemeenten in Drenthe zijn er van overtuigd dat Drenthe kan helpen bij de aanpak van die opgaven. In de brief wijzen zij op de pluspunten van de provincie. Landschappelijke schoonheid en cultuurhistorie gaan in Drenthe hand in hand. Drenthe staat ook bekend om haar authenticiteit, nuchterheid en sociale cohesie. Die eigenschappen hebben hun meerwaarde in coronatijd bewezen. Van heinde en ver kwamen mensen naar Drenthe om van de rust, de natuur en de vriendelijke mensen te genieten. De kracht van Drenthe hierbij is dat men het samen doet, het alom bekende ‘naoberschap’. Dat geldt voor de inwoners, ondernemers, boeren en bestuurders; samen pakken Drenten de uitdagingen en ambities op. De rode draad hierin is de menselijke maat: alleen mensen maken de samenleving sterk.

Ten behoeve van de formatie doen de provincie Drenthe en de Vereniging van Drentse Gemeenten alle fracties in de Tweede Kamer en een nieuw te vormen regering het voorstel om samen te werken aan de volgende zaken:

  • Nieuwe woningen
  • Een rijksdienst in Assen
  • Een verlenging van de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe
  • Een betere financiële positie voor de (Drentse) gemeenten

Lees voor meer informatie de bijgaande brief (pdf, 740 kB)