Wegwerkzaamheden aan het fietspad langs de N371 bij Hoogersmilde


Op maandag 17 mei start de Provincie Drenthe met werkzaamheden aan het fietspad langs de N371 bij Hoogersmilde. De werkzaamheden duren tot en met 20 november 2021. In augustus voert de provincie daarnaast ook nog werkzaamheden uit aan twee kruisingen in deze weg.

Werkzaamheden aan het fietspad

De tegels van het bestaande fietspad worden vervangen door rood asfalt en op een gedeelte van het traject wordt een nieuw hemelwaterriool aangebracht. Om extra werkzaamheden te voorkomen gaan de Nutsbedrijven ook aan het werk. Zij verleggen kabels en vervangen leidingen. Tijdens de werkzaamheden is er voor doorgaand (brom)fietsverkeer een omleidingsroute. Deze wordt met borden aangegeven. Ook is er een halve rijbaanafzetting op de N371.

Werkzaamheden kruisingen N371

Van 6 augustus tot maandag 16 augustus is de N371 afgesloten voor doorgaand verkeer vanaf tankstation Argos tot en met de Bosweg. In deze periode wordt gewerkt aan twee kruisingen op deze weg. Zo wordt onder andere de zichtbaarheid van de kruisingen vergroot. Gelijk met deze werkzaamheden, wordt er ook gewerkt aan de Pieter-Hummelenbrug. Deze is daardoor ook afgesloten. Informatie over de beschikbaarheid van het openbaar vervoer is te lezen op de website van Qbuzz (www.qbuzz.nl).

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over de werkzaamheden die plaatsvinden? Een toezichthouder van de provincie Drenthe is op woensdagen tussen 16.00 en 17.00 uur beschikbaar voor vragen. De toezichthouder heeft zitting in de directiekeet op de Carpoolplaats in Hoogersmilde.