Financiële steun voor schapenhouders voor preventie tegen aanvallen wolf


Schapen-en geitenhouders in het Hart van Drenthe kunnen vanaf 1 januari 2021 via provincie Drenthe subsidie aanvragen om hun dieren te beschermen tegen aanvallen van de wolf. Met deze financiering kunnen dierhouders meerdere vaste en mobiele afrasteringen aanschaffen. Uit onderzoek van Wageningen Environmental Research (WEnR) is gebleken dat Hart van Drenthe, op basis van eerdere zicht- en schademeldingen, een zogenaamd ‘risicogebied’ is waar de kans op verblijf en aanvallen van de wolf op vee het grootst is.

Wolf GW1261 niet meer in Drenthe

In september 2020 bleek mannetjeswolf GW1261m officieel te zijn gevestigd in Drenthe. Provincie Drenthe vroeg daarom advies aan de WEnR  over het leefgebied van de wolf naar aanleiding van zijn gedrag. Tijdens dit onderzoek bleek dat de mannetjeswolf GW1261m zich al langere tijd niet meer in Drenthe heeft laten zien en weer in Duitsland is. Ondanks dat de wolf nu niet in Drenthe verblijft, gaat de provincie Drenthe door met het aanbieden van hulp voor schapen- en geitenhouders. Gedeputeerde Henk Jumelet: “Sinds 2015 doen wolven Drenthe aan. Een aanval van een wolf op schapen heeft enorm veel impact op de schapenhouders. Er komen veel emoties bij kijken en natuurlijk financiële schade. Ondanks dat er nu geen sprake is van een wolf in Drenthe, weten we uit onderzoek dat de kans op aanvallen door wolven in het Hart van Drenthe ook in de toekomst aannemelijk is. We zien het als taak van de provincie om schapenhouders in dit gebied zo goed mogelijk te ondersteunen om hun vee te beschermen.”

Risicogebied

Uit het onderzoek en advies van WEnR blijkt dat wolf GW1261m, en in 2018 een andere wolf, langere tijd verbleven in het Hart van Drenthe. In dit gebied vinden dan ook relatief veel aanvallen op schapen plaats. Daarom heeft Gedeputeerde Staten besloten eerst dit gebied als risicogebied aan te merken en de schapenhouders financieel te ondersteunen bij het nemen van preventieve maatregelen. Na een jaar wordt gekeken of er aanvullende maatregelen nodig zijn.

Over de regeling

Schapen-en geitenhouders in Hart van Drenthe kunnen éénmalig vanaf 1 januari 2021 subsidie aan vragen voor meerdere vaste en mobiele afrasteringen tot een maximumbedrag van € 20.000,-. Zowel professionele dierhouders als hobbymatige dierhouders kunnen deze subsidie aanvragen. Kijk voor meer informatie en de subsidievoorwaarden vanaf 1 januari op de website www.provincie.drenthe.nl.