Nieuwe fietsstraten voor doorfietsroute ‘De Groene As’ klaar


Voor het realiseren van de doorfietsroute ‘De Groene As’ tussen Assen en Groningen zijn nieuwe fietsstraten aangelegd. Vanaf vrijdag 13 november zijn de fietsstraten open. Sjoerd Bijleveld is vanuit de provincie Drenthe betrokken bij de aanleg en vertelt er meer over.

De doorfietsroute tussen Assen en Groningen leggen we in fases aan. Dat gaat stapsgewijs. Zo legden we dit najaar fietsstraten aan op locaties waar geen ruimte is voor een fietspad. Dit is op de trajecten Vrieserweg/Kanaaldijk Oost en Sluisweg/Kanaaldijk. Deze liggen in respectievelijk de gemeenten Assen en Tynaarlo. De fietsstraten herken je aan het bord ‘Fietsstraat’ en op het wegdek staat de tekst ‘Fietsstraat’.

Even opfrissen, een fietsstraat, wat is het?

Sjoerd legt uit: ‘Een fietsstraat is een weg die is ingericht als fietsroute waar ook gemotoriseerd verkeer is toegestaan. De fietser is er de belangrijkste gebruiker. Fietsstraten leggen we aan als een straat onderdeel is van een belangrijke fietsroute. Hiermee wordt de continuïteit van de fietsroute benadrukt, zoals voor de doorfietsroute tussen Assen en Groningen.’

Wat verandert er op die locaties?
‘De breedte van de wegen blijft behouden, namelijk vier meter breed. Alleen het wegdek verandert: het asfalt is rood en in het midden ligt een grijze markering. Hiermee is het vorm gegeven als officiële fietsstraat. Weggebruikers weten zo dat het onderdeel is van een fietsroute.’

Wat is er de toegestane snelheid?
‘Op fietsstraten die binnen de bebouwde liggen mag je 30 km/h rijden. De fietsstraten die nu zijn aangelegd liggen buiten de bebouwde kom, daar mag je maximaal 60 km/h rijden. Automobilisten mogen er fietsers inhalen met een gematigde snelheid en met voldoende passeerafstand.’

Hoe monitort de provincie de ontwikkelingen?
‘De kennisinstelling CROW/Fietsberaad voert een landelijk onderzoek uit naar fietsstraten. De uitkomst gebruiken we als leidraad voor de inrichting van fietsstraten buiten de bebouwde kom. In september zijn er verkeerstellingen gedaan naar intensiteit en snelheid. Met een camera is bekeken hoe het verkeer zich gedraagt en er zijn interviews gehouden met weggebruikers over hun ervaringen. Nu de eerste fietsstraten voor ‘De Groene As’ klaar zijn, wordt hetzelfde onderzoek straks opnieuw gedaan om te zien wat de verschillen zijn. Voor nu wens ik de gebruikers veel plezier op de nieuwe fietsstraten', besluit Sjoerd.