Vacature vertegenwoordiging omwonenden Commissie regionaal overleg luchthaven Eelde


De gemeente Groningen en de gemeente Tynaarlo zijn voor de Commissie regionaal overleg luchthaven Eelde (CRO luchthaven Eelde) op zoek naar inwoners die omwonenden vertegenwoordigen in deze commissie.

De CRO luchthaven Eelde is een overlegorgaan van regionale en lokale overheden, bewoners en luchtvaartpartijen. De commissie is per 22 augustus 2012 ingesteld. De taak van de commissie is om door overleg van diverse betrokkenen een gebruik van de luchthaven te bevorderen dat zoveel mogelijk recht doet aan de belangen van die betrokkenen.

In de commissie zitten vertegenwoordigers van de provincies Drenthe en Groningen, de gemeenten Groningen en Tynaarlo, Groningen Airport Eelde, Luchtverkeersleiding Nederland, milieuorganisatie IVN Eelde-Paterswolde (Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid), gebruikersorganisatie KLM Flight Academy, een vertegenwoordiger van de omwonenden van de gemeente Groningen en tot 1 januari 2020 een vertegenwoordiger van de omwonenden van de gemeente Tynaarlo. De commissie wordt voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter, benoemd door het ministerie van Infrastructuur en Milieu.
De basis van de CRO luchthaven Eelde is het bieden van een structureel platform voor overleg en ontmoeting tussen de leden. De CRO luchthaven Eelde overlegt ongeveer vier maal per jaar.
Vergoeding vindt plaats op basis van presentiegeld.

De benoeming geschiedt door de voorzitter voor een periode van vier jaar. Deze periode kan maximaal 1 keer worden verlengd.
Informatie over de CRO luchthaven Eelde kunt u vinden op de website https://www.croeelde.nl/. Daarnaast kunt u informatie over het Meldingenloket vliegverkeer GAE vinden op de website https://www.tmaeelde.nl/. Bij het loket kunnen omwonenden terecht met hun melding(en) over vliegverkeer op, van en/of naar GAE. De rapportages van het loket worden voorgelegd aan de CRO luchthaven Eelde.
Beide gemeenten hebben besloten de werving gezamenlijk te doen. Heeft u belangstelling dan wordt u verzocht vóór 20 januari 2020 een brief te schrijven, waarin u uw motivatie aangeeft. U kunt uw brief adresseren aan:

Gemeente Groningen en gemeente Tynaarlo
Afdeling Stadsontwikkeling (Directie Ruimtelijk Beleid & Ontwerp)
t.a.v. dhr. C. Kuperus / mw. D. Groeneweg
p/a Postbus 30026
9700 RM Groningen

Heeft u vragen of wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met de gemeente Groningen (de heer C. Kuperus via telefoonnummer (050) 367 61 80 of mevrouw D. Groeneweg via (050) 367 47 42).