GS-besluitenlijst 3 december 2019


Aanvullende bepalingen overeenkomsten projectrekeningen Nationaal Groenfonds

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de aanvullende bepalingen op de overeenkomsten projectrekeningen Nationaal Groenfonds; de overeenkomsten zijn aangepast aan de actualiteiten op de kapitaalmarkt.

Openstellingsbesluit Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL) 2020

Gedeputeerde Staten hebben besloten de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL) open te stellen voor de realisatie van natuur. De aanvraagperiode is van 16 december 2019 tot en met 13 maart 2020. Dit besluit is van belang voor grondeigenaren die hun percelen willen omvormen naar natuur.

Wijziging ledenovereenkomst met CV NDOV DOVA

Gedeputeerde Staten stemmen in met de gewijzigde ledenovereenkomst tussen de provincie Drenthe en de CV NDOV-DOVA U.A  (Coöperatieve Vereniging Nationaal Datawarehouse OV van de decentrale  OV-autoriteiten).

Koepelovereenkomst en dienstverleningsovereenkomst met OV-bureau Groningen Drenthe

Gedeputeerde Staten hebben een nieuwe dienstverleningsovereenkomst met het OV-bureau Groningen Drenthe voor de periode 2020-2023 vastgesteld. In deze overeenkomst is vastgelegd dat de provincie Drenthe de komende jaren de personeels- en salarisadministratie en ondersteuning in arbotaken voor het OV-bureau uitvoert.

Wijziging subsidieplafond Subsidieregeling vouchers poptalent Drenthe 2019-2020

Gedeputeerde Staten hebben een wijziging van de regeling en het subsidieplafond voor de Subsidieregeling vouchers poptalent Drenthe vastgesteld. Daarmee kan budget dat nog niet is besteed alsnog worden ingezet.

Beantwoording brandbrief bewoners Ruinen d.d. 17 november 2019

Gedeputeerde Staten sturen een afschrift van de beantwoording van de brief van bewoners over de tunnel Gijsselterweg aan Provinciale Staten.

Rapportage 3e Kwartaal 2019 Groningen Airport Eelde

Gedeputeerde Staten sturen de 3e Kwartaalrapportage 2019 van Groningen Airport Eelde ter informatie aan Provinciale Staten.

Evaluatie Retailagenda Drenthe 2016-2019 en tussenrapportage Binnenstadfonds

Leegstaande winkelpanden worden bewoond, winkelstraten en – pleinen zijn aantrekkelijker gemaakt en winkelgebieden worden compacter en gezelliger. Door de Retailagenda Drenthe en het bijbehorende Binnenstadfonds zijn winkelgebieden en binnensteden in Drenthe versterkt. Hierin zijn provincie, gemeenten en marktpartijen afgelopen jaren gezamenlijk opgetrokken. De behaalde resultaten zijn voor Gedeputeerde Staten argumenten geweest om de aanpak van de Retailagenda te continueren.
Lees voor meer informatie het persbericht